su yalıtımı

ASANSÖR KUYUSU SU YALITIMI

Asansörünüzün kapanmasına, mekanik aksamlarının çürümesine sebep olan su, hem asansör güvenliğini tehdit eder hem de bakteri ve yuvası oluşturur. Mevcut olumsuzlukların giderilmesine ihtiyaç duyarız.  Tüm bu sorunlar tarafımızca garantili hizmet vermektedir.

Sistemler

 • Kristalize su yalıtımı
 • Enjeksiyon sistemleri

BODRUM KAT NEGATİF SU YALITIMI     

Su yalıtımı yapılmamız veya hatalı yapılmış yapılarda perde ve temelden betonun ve binanın içine sızan su, yaşam konforunu da olumsuz yönde etkilerken, solunum yolu hastalıklarına da sebep olabilir. Bu sorunlar,  yüksek teknolojili ürünler il yapılacak doğru uygulama ile kesin giderilir.

Sistemler

 • Kristalize su yalıtımı
 • Enjeksiyon sistemleri

TEMEL VE PERDE SU YALITIMI   

Temel perdeler toprakaltında kaldığından dolayı sızıntı suları, geçici veya sürekli basınçlı suyun olumsuz etkisi ile karşı karşıya kalır.

Temel ve perde yalıtımı yapılmamış yüzeylerden betonarmeye girecek su, çelik donatıyı korozyona uğratarak, yapının ömrünün kısalmasına sebep olur.

Aynı zamanda oluşacak nem rutubete sebep olarak, yaşam konforunu da olumsuz yönde etkilerken, solunum yolu hastalıklarına da sebep olabilir.

Doğru ürün seçimi ve doğru detaylarla yapılan bir yalıtım uygulaması tüm bu olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlar.

Sistemler

 • Polimer modifiyeli bitümlü ürünler ile su yalıtımı
 • Poliüretan esaslı ürünler ile su yalıtımı
 • Çimento esaslı ürünler ile su yalıtımı
 • Poliürea esaslı ürünler ile su yalıtımı
 • Bitümlü örtüler ile su yalıtımı
 • PVC örtüler ile su yalıtımı
 • Kendinden yapışan örtüler ile su yalıtımı

ISLAK HACİM SU YALITIMI

Islak hacimler seramik ile kaplansalar dahi, su yalıtımı ve seramiğin birbirinden farklı iki olgudur. Seramik altına yapılacak su yalıtımı TS EN 14891 standardına uygun su yalıtım ürünleri ile yapılmalıdır.

Sistemler

 • Poliüretan ürünler ile su yalıtımı
 • Çimento esaslı ürünler ile su yalıtımı
 • Elastomerik reçineli ürünler ile su yalıtımı
 • Tekstil örtüler ile su yalıtımı

TERAS SU YALITIMI

Düşük eğimli olarak, teras olarak inşa edilmiş çatılarda su yalıtımı kesinlikle yapılmalıdır. Eğimli çatıların aksine teraslarda yağmur ve kar sularının tahliyesi daha yavaş gerçekleşir. Bu şartlar altında teras çatılar için en uygun ve en güvenli su yalıtımı ürünleri seçilip doğru detaylar ile uygulama yapılmalıdır.

Teraslarda seramik altında yapılacak, ısı yalıtımlı, üzeri kullanılabilen, kullanılamayan v.b. gibi detaylara sahip onlarca detay ve ihtiyaca göre su yalıtımı sistemi belirlenip doğru ürün ve kaliteli ürün uzman ekip uygulaması ile sonuç vermektedir.

Gizli dere Çatı ve oluk uygulaması bu guruptadır

Sistemler

 • Polimer modifiyeli bitümlü ürünler ile su yalıtımı
 • Poliüretan esaslı ürünler ile su yalıtımı
 • Çimento esaslı ürünler ile su yalıtımı
 • Poliürea esaslı ürünler ile su yalıtımı
 • Bitümlü örtüler ile su yalıtımı
 • PVC örtüler ile su yalıtımı

ENJEKSİYON İLE SU YALITIMI

Yapılarda çeşitli yollardan oluşan çatlaklardan gelen aktif suların durdurulması ve yapının mukavemetini arttırarak güçlendirme için yapılan uygulamalardır.           

Poliüretan ve epoksi esaslı ürünler kullanılabilir.  Çatlakların içine yüksek basınç ile enjekte edilerek uygulanır ve reçine, su ile temas halinde 10-30 kat şişerek suyun akışını anında durdurmaktadır. Oluşan köpük elastik yapıdadır ve kapalı gözeneklidir.                                                  

NEM VE RUTUBET YALITIMI

Binaların zemin kat duvarlarında görülen kabarma, nemlenme, tuz kusmalarına mutlaka şahitlik etmişizdir.

Toprak ile temas halindeki duvar ve kolonlarda kapiler hareket ile yükselen su nem ve rutubete sebep olmaktadır. Yapılacak yalıtım uygulaması ile nem ve rutubetin önlenmesinin yanı sıra boya dökülmesi, kabarmanın da önüne geçilir.                                                    

KÜF ÖNLEYİCİ SİSTEMLER          

Duvar ve tavanlarda oluşan küf tabakası öncelikle özel solüsyon ile temizlenir ve dezenfekte edilir.  Küflü duvar ve tavanlarda, kapalı yüzme havuzu, hamam, spa gibi rutubetli ortamlarda, aralıklı ısıtılan cami, yazlık gibi yapılarda duvar ve tavan boyası olarak kullanılabilecek,  küf oluşumuna engel olan özel bir boya ile boyanarak ileride de küf oluşması engellenir.                                                       

DİLATASYON UYGULAMALARI

Dilatasyon; yan yana yapılan ve birbirinden bağımsız olan yapıların arasında oluşturulan boşluktur. Farklı genleşmelerinden dolayı oluşabilecek hasarları önlemek için bırakılan boşluklardır. Teknik detaya göre mastik, bant ve her ikisi birlikte uygulanır.                                               

HAVUZ VE SU DEPOSU YALITIMI

Yüzme havuzlarında, su kaçakları sonucunda kaybedilen su, yapıya zarar vermekle birlikte maliyeti de yükseltmektedir.
İçme suyu depolarında yapılacak su yalıtımı ise belirli sağlığa uygunluk kıstaslarına sahip olmalıdır.  Kullanılacak ürünün içme suyun uygun olmalıdır.

Sistemler

 • Poliüretan esaslı ürünler ile su yalıtımı
 • Çimento esaslı ürünler ile su yalıtımı
 • Poliürea esaslı ürünler ile su yalıtımı
 • PVC örtüler ile su yalıtımı

YAPISAL SU YALITIMI

Sürme veya örtülü yalıtım teknikleri ile yalıtımın yapılamadığı veya çft korumalı bir yalıtım sistemi tercih edildiğinde özel kristalize katkılar ile su yalıtımı yapılmalıdır. Toz veya sıvı halde şantiye ortamında uygulanan, beton içerisindeki nem ile reaksiyona girerek, kılcal çatlaklar ve gözenekler içinde çözünmeyerek kristal yapı oluşturan ve beton performansını arttıran su yalıtım malzemeleri ile yapılır.      

ZEMİN SİSTEMLERİ

Epoksi sistemler ile, hafif ,orta ve  yük koşullarında, fabrika, üretim tesisi, laboratuvar, hol, otopark, yükleme ve depolama alanı vb alanlarda kullanılabilen, ihtiyaca ve teknik detaya uygun olarak dekoratif, pürüzsüz ve temizlenmesi kolay, aynı zamanda da yüksek fiziksel dayanıma sahip zeminler yapılabilir.

Spor sahaları çocuk oyun alanları gibi ihtiyaçlarda ise farklı teknikler ile uygulamalar yapılmaktadır.

            Sistemler

 • Epoksi zemin sistemleri
 • Poliüretan zemin sistemleri
 • Tartan zemin sistemleri